Vrouwen met Incontinentie Polikliniek

Heb je last van ongewenst urineverlies? Maak dan een afspraak met onze verpleegkundig incontinentie consulent van de zogenaamde VIP (Vrouwen met Incontinentie Polikliniek).
 
Op de Vrouwen met Incontinentie Polikliniek (VIP) staat de vrouwelijke patiënt met incontinentieklachten centraal. De VIP is gestart in 2005, met als doel om in korte tijd te komen tot een diagnose en behandelplan voor vrouwen met urine-incontinentie.

Verwijzing

Na verwijzing door de huisarts, uroloog of gynaecoloog naar de VIP, volgt er een telefonische oproep. Je maakt kort kennis met de verpleegkundig incontinentie consulent. Zij stuurt je een vragenlijst en plasdagboek toe, die je nauwkeurig dient in te vullen en meeneemt naar de eerste afspraak.
 
Eerste afspraak
De eerste afspraak zal plaatsvinden in ETZ Waalwijk of ETZ TweeSteden. Je krijgt een intakegesprek met de consulent. Zij spreekt met je af welke onderzoeken ingepland worden en of een volgende afspraak nodig is. Je kunt meteen een vervolgafspraak maken bij de uroloog, de gynaecoloog of bij beiden op het combinatiespreekuur. Als je medicijnen gebruikt, wil je dan een lijst met de namen van de medicijnen meebrengen naar de eerste afspraak?

De benodigde onderzoeken vinden plaats tijdens het tweede consult. De verpleegkundig incontinentie consulent zal hierbij aanwezig zijn om jou te begeleiden. Naar aanleiding van deze onderzoeken wordt een diagnose gesteld en samen met jou stellen we een behandelplan op.
Onderzoek
De consulent zal je informeren over de benodigde onderzoeken zoals een cystoscopie (kijken in de blaas) of urodynamisch onderzoek (functieonderzoek van de blaas).

 

dr. Y.D. Dubbelman

Uroloog

B.P. Wijsman

Uroloog

Urologie is een tak van sport waar ik écht arts kan zijn: ik begeleid de patiënt (vaak langdurig) in het ziekteproces