Pijnscore meten (NRS-score)

De NRS-score (Numeric Rating Scale) en VAS-score (Visuele Analoge Schaal) zijn meetinstrumenten om uw pijnbeleving te scoren. De NRS is een schaal van 0–10, waarbij u een cijfer geeft voor uw pijn. De VAS is een pijnkaart met boze en blije gezichten naast de schaal van 0-10. Op deze schaal staat 0 voor geen pijn en 10 voor de meest ernstige pijn die u zich kunt voorstellen.

Met deze NRS kunnen uw zorgverleners een goede inschatting maken van uw pijn en deze monitoren, tijdens uw opname op de verkoever en daarna op de afdeling. Aan de hand van uw score wordt bepaald welke medicijnen er nog noodzakelijk zijn om de pijn acceptabel te krijgen (dit is een NRS kleiner dan 4).

Pijnkaart ETZ