Pijnscore meten (NRS-score)

De NRS-score (Numeric Rating Scale), soms ook wel VAS-score (Visuele Analoge Schaal) genoemd, is een meetinstrument om pijn te scoren. De NRS is een schaal van 0 – 10. De NRS is een meetlint met boze en blije gezichten (voornamelijk gebruikt bij kinderen). Op deze schaal staat 0 voor geen pijn en 10 voor de meest ernstige pijn die u zich kunt voorstellen.  

Met deze NRS kunnen uw zorgverleners een goede inschatting maken van uw pijn en deze monitoren, tijdens uw opname op de verkoever en daarna op de afdeling. Aan de hand van uw score wordt bepaald welke medicijnen er nog noodzakelijk zijn om de pijn acceptabel te krijgen (dit is een NRS kleiner dan 4).

Pijnkaart ETZ