Medische gegevens elektronisch delen via een portaal

In deze folder leest u meer over het delen van uw medische gegevens.

Lees hier de folder.