Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Giften aan een maatschappelijke instelling of een goed doel kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen gebruik van dit recht. Eén van de voorwaarden is dat het goede doel of maatschappelijke instelling geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

De Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is een ANBI en voldoet aan de wettelijke voorschriften waaraan een ANBI moet voldoen. Eén van de voorwaarden is het openbaar maken van onderstaande gegevens op de website:

Naam
Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Fiscaal nummer
NL003011410

Rekeningnummer
NL24 INGB 0650432894

Contactgegevens
Bekijk de contactgegevens.

Bestuurssamenstelling
Bekijk de leden van de Raad van Bestuur ETZ.

Beleidsplan en doelstelling
Het beleidsplan en de doelstelling zijn samengevat in onze missie. Let op: de nieuwe missie voor het ETZ wordt op dit moment herschreven.

Beloningsbeleid
Zie onze arbeidsvoorwaarden.
Voor medewerkers die in dienst zijn van het ETZ is de CAO Ziekenhuizen van toepassing. Voor medisch specialisten die in dienst zijn van het ETZ is de AMS van toepassing.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Bekijk het Jaarverslag.