Zwaartepunten

Voorop staat dat wij patiënten beter willen maken. Wij houden rekening met de omgeving en we nemen initiatieven om de zorg voor de patiënt in de regio Midden-Brabant nog beter te maken. Voor een aantal specialismen willen we de zorg in onze regio ‘meer dan goed’ aanbieden.

Mensen met hart- en vaatziekten

Mensen worden steeds ouder, waardoor het aantal patiënten met hart- en vaatziekten de komende jaren blijft stijgen. Ook speelt een ongezonde levensstijl een grote rol. Daarom zet het ETZ in op het voorkomen van hart- en vaatziekten door risico’s in te schatten en te beheersen. Een betrokken en ervaren team van cardiologen en verpleegkundigen staat voor onze patiënten klaar.

Meer over Cardiologie

OUDERE MENSEN

De oudere patiënt heeft vaak te maken met meerdere aandoeningen tegelijkertijd en dat maakt hem kwetsbaar. Het ETZ streeft ernaar dat ouderen zich veilig voelen in ons ziekenhuis en wil daarom een oudervriendelijk ziekenhuis zijn. En met succes; zo hebben we al jaren het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.

Meer over Geriatrie

INTERVENTIERADIOLOGIE

Interventieradiologie is een medische handeling binnenin het lichaam van de patiënt via een klein aanprikgaatje door de huid, met naalden, voerdraden en katheters. De behandeling vindt plaats met radiologische technieken, zoals röntgendoorlichting, echografie, CT- en MRI-scans. Het ETZ is een van de grootste centra van Nederland op het gebied van interventieradiologie. Patiënten worden uit heel Nederland doorverwezen naar onze ervaren interventieradiologen.

Meer over Interventieradiologie

Mensen met ziekten aan het zenuwstelsel

Neurochirurgie is het specialisme dat zich bezighoudt met het opereren van neurologische aandoeningen aan de hersenen en het zenuwstelsel. De neurochirurgen van het ETZ worden in heel Nederland gezien als dé experts op het gebied van hersenchirurgie. Zo hebben wij als enige ziekenhuis in Nederland een Gamma Knife Centrum. In dit centrum worden patiënten behandeld aan tumoren in het hoofd en vaatafwijkingen in de hersenen.

Meer over Neurochirurgie

Neurologie is het specialisme gericht op aandoeningen aan de hersenen en het zenuwstelsel. In het ETZ zijn onder meer een landelijk erkend MS centrum, en speciale poli’s voor hoofdpijn, Parkinson, en kinderneurologie aanwezig. Patiënten met beroertes kunnen in het ETZ met de nieuwste technieken worden behandeld. Niet alleen kan het stolsel worden opgelost met een medicijn via een infuus, ook kan zo nodig het stolsel mechanisch verwijderd worden met een behandeling via de bloedvaten. Verder is het ETZ erkend als landelijk expertisecentrum voor de behandeling van hersentumoren. Op het gebied van echo-onderzoek van zenuwen is het ETZ toonaangevend in Nederland.

Meer over Neurologie

MENSEN MET ONGEVALSLETSELS

Het specialisme Orthopedie houdt zich bezig met aandoeningen en beschadigingen aan botten, gewrichten, spieren, pezen en banden. De orthopeden van het ETZ helpen patiënten uit de hele regio door onze onderscheidende kennis en vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld kraakbeentherapie, kijkoperaties in de heup en klompvoetchirurgie.

Meer over Orthopedie

Provinciaal Traumacentrum

Mensen die door een ongeval verschillende levensbedreigende verwondingen hebben opgelopen, lopen een grote kans om te overlijden. Het Traumacentrum van het ETZ behandelt die patiënten. In Nederland zijn elf ziekenhuizen aangewezen als Traumacentrum. Het Traumacentrum van het ETZ is hét centrum voor de regio Midden-Brabant en wil de komende jaren uitgroeien tot een van de grootste traumacentra in Nederland.

Meer over traumatologie

 

Wat wij doen