De hoofdrolspelers

Bart Berden

Bart Berden

Bart is bestuursvoorzitter van het ETZ en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg Brabant. Hij leidde het ETZ tijdens de coronacrisis en werd daardoor een bekend gezicht op landelijke televisie.


Joost Boons

Joost Boons

Joost is de ‘beroemde’ eerste coronapatiënt in Nederland. Hij werd opgenomen op 27 februari in het ETZ, nadat hij klachten kreeg van zijn terugkomst uit Noord-Italië. Hij is ruim een week in het ziekenhuis opgenomen geweest.


Han van de Pol

Han van de Pol

We volgden patiënte Han en haar partner tijdens de opnames voor de documentaire, toen Han werd opgenomen vanwege het coronavirus. Han heeft ook een periode op de Intensive Care gelegen aan de beademing. Zij was zo dapper om haar persoonlijke verhaal te vertellen over haar ervaringen als coronapatiënt in het ETZ.


Jean-Luc Murk

Jean-Luc Murk

Jean-Luc is arts-microbioloog in het ETZ. Zijn specialisme is ‘virologie’. Hij deed het woord tijdens de eerste persconferentie in het gemeentehuis in Tilburg op 28 februari. Tijdens de coronacrisis was hij veel in de media vanwege zijn kennis op het gebied van virologie en heldere manier van uitleggen.


Sabine Wittens

Sabine Wittens

Sabine is Spoedeisende Hulp-arts in het ETZ. Zij ving de eerste patiënt Joost Boons op in het ziekenhuis.


Desiree Burger

Desiree Burger

Desiree is intensivist (dokter werkzaam op de Intensive Care) in het ETZ. Zij blikt terug op een turbulente periode waarin zijn als IC-arts te maken kreeg met de zorg voor coronapatiënten en gaat ook in op de grote toestroom aan Brabantse patiënten.


Robert Janssen

Robert Janssen

Robert is zorgmanager in het ETZ. Hij was nauw betrokken bij het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. In Brabant werd dit orgaan opgericht om te zorgen dat op tijd patiënten uitgeplaatst konden worden naar andere ziekenhuizen. Zo zorgden we ervoor dat alle coronapatiënten de zorg kregen die ze nodig hadden.


Marieke van Bommel

Marieke van Bommel

Marieke is manager Communicatie in het ETZ en nam deel aan het Crisis Beleids Team. Zij was verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie van het ziekenhuis en stuurde de afdeling Communicatie aan.


Wim Pleunis

Wim Pleunis

Wim is woordvoerder. Hij was de eerste nacht, 27 februari, in het ziekenhuis aanwezig om alle journalisten op te vangen en te woord te staan. Gedurende de crisis stond zijn telefoon roodgloeiend.


Dharmanand Ramnarain

Darmanand Ramnarain

Dharmanand is intensivist (dokter werkzaam op de Intensive Care) in het ziekenhuis. Hij was aan het werk tijdens de ‘horrornacht’, de nacht van de piek, waarbij aan de lopende band coronapatiënten naar de IC gebracht werden.


Rowan Marijnissen

Rowan Marijnissen

Rowan is Intensive Care verpleegkundige. Daarnaast is Rowan voorzitter van V&VN IC.


Maarten de Wilde

Maarten de Wilde

Maarten is verpleegkundige op de afdeling Cardiologie op locatie ETZ TweeSteden. Tijdens de coronacrisis werkte hij op de ‘corona’ verpleegafdeling (cohortafdeling) in het ETZ Elisabeth.


Carina van Herp

Carina van Herp

Carina is schoonmaakster in het ETZ. Tijdens de coronacrisis maakte ze veel patiëntenkamers schoon in beschermende kleding.


Kim Boots

Kim Boots

Kim is hoofd Inkoop. Deze afdeling speelde een belangrijke rol om te zorgen dat we tijdens de coronacrisis voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, schorten, handschoenen) op voorraad hadden, iets wat aan het begin van de crisis heel spannend was vanwege het wereldwijde nijpende tekort.


Wilma Jackson

Wilma Jackson

Wilma is manager Leerhuis. Gedurende de crisis vlogen medewerkers van tal van andere afdelingen in op de Intensive Care en ‘corona’ verpleegafdelingen om de medewerkers daar bij het harde werk te ondersteunen.


Mustafa Bulut

Mustafa Bulut

Mustafa is geestelijk verzorger in het ETZ. Hij steunt patiënten en hun naasten onder andere op het gebied van afscheid nemen en rouwverwerking. Samen met zijn collega's heeft hij in beschermende kleding op de corona-afdelingen onder andere aan patiënten ondersteuning geboden.