Samenwerking en inspraak

In het ETZ zijn vier inspraak- en adviesorganen, die verschillende groepen vertegenwoordigen:

  • Verenigde Medische Staf: vertegenwoordigt de medische staf
  • Cliëntenraad: vertegenwoordigt patiënten en cliënten
  • Ondernemingsraad: vertegenwoordigt de medewerkers
  • Verpleegkundige Adviesraad: vertegenwoordigt de verpleegkundige zorg in het ziekenhuis
Samenwerking en inspraak