Veel gestelde vragen coronavaccin

11 januari 2021

Hieronder vind je de veel gestelde vragen over het coronavaccin.

1. Waar vind ik betrouwbare informatie over het coronavaccin?

Algemene informatie over het coronavaccin vind je op de website van het RIVM of op de website van de Rijksoverheid

2. Is een vaccinatie tegen het coronavirus verplicht?

Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. De overheid zorgt voor informatie over een vaccin en de vaccinatie. En over wat het effect op de samenleving kan zijn als veel mensen zich wel laten vaccineren. Of juist niet. Jij kunt daarna je eigen keuze maken om een vaccinatie tegen het coronavirus te halen.

3. Kan ik het vaccin nemen als ik geopereerd moet worden?

Bij een geplande operatie is een termijn van ten minste 48 uur ervoor of erna een goede periode. Mogelijke bijwerkingen van de vaccinatie zijn dan verdwenen. Zo is er geen verwarring of eventuele complicaties komen door de operatie of door het vaccin.

4. Is het Pfizer-vaccin veilig voor mensen met allergieën?

De Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) adviseert dat patiënten met een ernstige of chronische allergie wel het Pfizer vaccin mogen krijgen. 

Op  9 december 2020 kwam in het nieuws dat twee gezondheidsmedewerkers in het Verenigd Koninkrijk met allergieën in de voorgeschiedenis een allergische reactie hebben gehad na vaccinatie met het Pfizer vaccin. De MHRA – het college ter beoordeling van geneesmiddelen van het Verenigd Koninkrijk -  adviseerde daarop dat patiënten met een ernstige allergie in de voorgeschiedenis niet met het Pfizer vaccin gevaccineerd dienen te worden.  

Het aantal ernstige allergische reacties op vaccins in het verleden en op het Pfizer vaccin tijdens het onderzoek zijn zeldzaam.  Op basis van de twee gemelde mogelijke allergische reacties, waarvan nog niet alle details bekend zijn, ziet de NVvAKI nu geen reden om dit advies over te nemen. Patiënten met ernstige allergie voor voeding, insectengif, of medicatie allergie en ook patiënten met mastocytose kunnen wat betreft de NVvAKI gevaccineerd worden met het Pfizer vaccin. Patiënten die eerder een algehele allergische reactie hebben gehad na een vaccin, adviseren we eerst te overgelegen met een (huis)arts voordat het vaccin eventueel wordt toegediend.  Een reactie in het verleden met verhoging, hoofdpijn of vermoeidheid of een pijnlijke gezwollen arm zijn normale bijwerkingen van vaccinaties en zijn geen reden om het vaccin niet te krijgen.

De komende maanden zullen miljoenen mensen gevaccineerd gaan worden en dan is het onvermijdelijk dat er af en toe een allergische reactie op gaat treden. Alle ongewenste reacties worden gemonitord en gerapporteerd. De NVvAKI is hierbij betrokken en wordt op de hoogte gehouden. Mocht blijken dat allergische reacties vaker dan verwacht en bij bepaalde personen vaker optreden dan zal daar actie op ondernomen worden.

Bron: https://www.nvvaki.nl/

5. Ik ben onder behandeling van kanker, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat nog niet bekend is of patiënten met kanker die een behandeling met chemotherapie en/of immuuntherapie ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht.

Wij adviseren kankerpatiënten zich wel te laten vaccineren. Vanuit praktische overwegingen adviseren we je om het vanuit de overheid geplande vaccinatiemoment te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het moment van je kuur.

Als je behandeld wordt in een wetenschappelijk onderzoek (trial) vragen wij je voor de vaccinatie eerst te overleggen met je behandelend arts.

Alle veelgestelde vragen over behandeling van Kanker vind je hieronder. Deze zijn gebaseerd op richtlijnen van het RIVM.

6. Ik heb een verstoorde afweer, mag ik het vaccin wel krijgen?

De vaccins die nu uitkomen, bevatten geen levend verzwakte virussen; ze kunnen zich niet vermenigvuldigen. Vanwege een hoog infectierisico op dit moment, is het advies om alle patiënten met een afweerstoornis te vaccineren met een van de twee beschikbare mRNA-vaccins (BioNTech/Pfizer en Moderna). Ook als de arts verwacht dat de vaccinatie mogelijk minder effectief is doordat het afweersysteem minder goed werkt vanwege bijvoorbeeld een onderliggende ziekte, behandeling met  afweeronderdrukkende medicatie of chemotherapie.

De enige redenen om je niet te vaccineren zijn: koorts op de dag van vaccinatie of een bekende ernstige allergische reactie op een van de bestanddelen in het vaccin. Je hoeft dus niet te overleggen met je behandelaar of het wel of niet mag.

7. Leveren bloedverdunners een gevaar op bij een vaccin?

​Het risico bij bloedverdunners of bij mensen met een tekort aan bloedplaatjes is het ontstaan van een bloeding of blauwe plek als gevolg van de injectie. Dus het vaccin zelf heeft geen nadelige effecten op de stolling. Als je arts je in het algemeen de instructie heeft gegeven dat je niet zonder voorzorgsmaatregelen geprikt mag worden, dan geldt dat ook voor dit vaccin. Maar als je vanwege andere redenen wel injecties kunt krijgen zonder problemen zal het met de vaccinatie ook wel goed gaan. Dus bij twijfel overleg met je behandelend arts!​

Veelgestelde vragen over het coronavaccin bij kankerpatiënten

Ik krijg chemotherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat nog niet bekend is of patiënten met kanker die chemotherapie krijgen evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat deze kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht.

Wij adviseren kankerpatiënten die met chemotherapie worden behandeld zich wel te laten vaccineren. Vanuit praktische overwegingen adviseren we je om het vanuit de overheid geplande vaccinatiemoment te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het moment van je kuur.

Ik krijg hormoontherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat nog niet bekend is of patiënten met kanker die hormoontherapie krijgen evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten met kanker die behandeld worden met hormoontherapie zich wel te laten vaccineren.

Ik word bestraald, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat nog niet bekend is of patiënten met kanker die bestraald worden evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten met kanker die bestraald worden, zich wel te laten vaccineren.

Ik krijg immuuntherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat nog niet bekend is of patiënten met kanker die een behandeling immuuntherapie (bijvoorbeeld: nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab, durvalumab) ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten met kanker die behandeld worden met immuuntherapie, zich wel te laten vaccineren.

Ik word binnenkort geopereerd, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat nog niet bekend is of patiënten met kanker die geopereerd moeten worden evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten met kanker die binnenkort geopereerd worden, zich wel te laten vaccineren.

Ik ben in het verleden behandeld voor kanker, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten wel veel patiënten met kanker in het verleden. Als je inmiddels gestopt bent met chemotherapie, immunotherapie of hormoontherapie is voor jou de informatie over het vaccin van toepassing die je kunt vinden op www.coronavaccinatie.nl. Wij adviseren patiënten met kanker in het verleden, zich wel te laten vaccineren.

Ik word behandeld voor kanker, wanneer ben ik aan de beurt om gevaccineerd te worden?

Wanneer je aan de beurt bent om gevaccineerd te worden hangt mede af of je werkzaam bent in de zorg en of bewoner van een verpleeghuis. Mensen tussen 18 en 60 jaar met een medische indicatie staan ingepland vanaf maart 2021 gevaccineerd te gaan worden. Voor het meest actuele overzicht, ga naar www.coronavaccinatie.nl.