ETZ zet stappen met digitale gegevensuitwisseling

29 november 2019

Het ETZ zet stappen in de informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional. Met VIPP A2 hebben patiënten weer meer mogelijkheden in patiëntenportaal MijnETZ. 

Het is hét ideaalplaatje: een patiënt die goed geïnformeerd is en samen met de dokter beslist over zijn behandeling. Patiëntportaal MijnETZ levert hieraan een belangrijke bijdrage door informatie uit het medisch dossier beschikbaar te stellen. Veel Nederlandse ziekenhuizen timmeren aan de weg van digitale gegevensuitwisseling met behulp van patiëntportalen.

Het VIPP-programma van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen helpt hen hierbij op weg. Het stimuleert ziekenhuizen - onder andere met subsidies - om hierin extra stappen te zetten.

VIPP A2

Het ETZ behaalde onlangs de zogenoemde VIPP A2 module. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional.

“Patiënten kunnen nu op ieder moment hun meest recente dossier downloaden via MijnETZ. Hierin vindt men een overzicht van de gezondheidsproblemen, de labuitslagen van de laatste drie maanden, contactgegevens, gegevens over implantaten, allergieën, medicijnen en nog veel meer. Bovendien kan dit document in PDF vorm opgeslagen of geprint worden en op die manier gedeeld met zorgverleners buiten het ETZ," zegt projectleider MijnETZ Femke van Wetten.

180115-EPD-bij-patient-thuis-ETZ3134_bijgesneden.jpg

Gebruik MijnETZ

Om te voldoen aan de module A2 moet MijnETZ ook voldoende gebruikt worden door patiënten. Ook werd bekeken of het ETZ voldoet aan de norm van minimaal 10% gebruik van het portaal door patiënten. Op dit moment maakt circa 42% procent van de patiënten gebruik van MijnETZ, dus aan deze norm wordt ruimschoots voldaan. Patiënten raken steeds meer bekend met online inzage.

Nieuwe functionaliteiten op komst

Binnen het ETZ wordt op allerlei manieren gekeken naar verdere inzet van MijnETZ. Zo is onlangs het toestemming geven tot het delen van medische gegevens beschikbaar gemaakt in het portaal. Daarnaast wordt de zorg verder verbeterd door bepaalde vragenlijsten, de zogenaamde PROMS. Deze vragenlijsten geven aan wat het effect van de behandeling is op een patiënt. Als na monitoring blijkt dat iedere patiënt op dezelfde manier klachten houdt, kijken we hoe we deze klachten door aanpassingen in de behandeling kunnen reduceren bij toekomstige patiënten.

In de nabije toekomst ziet de patiënt foto's van de zorgverleners in MijnETZ. Zo herkent de patiënt zijn of haar zorgverlener beter. Ook zijn binnenkort patiëntenfolders te vinden in MijnETZ.