Een dikke 8 voor (poli)klinische zorgverlening in najaar 2014

25 augustus 2015

Sinds het najaar van 2013 vraagt het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis twee keer per jaar via de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQiZ)  naar de ervaringen van patiënten met de zorgverlening binnen het ziekenhuis. Patiënten krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de vragenlijst 'ziekenhuisopname' of de vragenlijst ' bezoek aan een polikliniek'. Zij worden uitgenodigd voor slechts één van de poliklinieken die zij bezochten, of één van de afdelingen waar zij waren opgenomen. De selectie vindt plaats via een steekproeftrekking. In totaal nodigt het ziekenhuis per keer ongeveer 7500 patiënten per locatie uit. Dit zijn dan patiënten die de laatste drie tot zes maanden zorg in het ziekenhuis ontvingen. 
De derde meting voor het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, vond plaats in de periode oktober tot en met december 2014. Het rapportcijfer voor zowel de klinische als de poliklinische zorgverlening binnen het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is een 8,36. Wilt u weten welke pluimen en verbeterpunten naar voren zijn gekomen, lees dan onderstaande samenvatting van de managementrapportage. Na de zomer volgt een rapportage van de voorjaarsmeting 2015.