Symposium Ethiek Vet goede zorg


Van: 7 juni 2022 - 18:00
Tot: 7 juni 2022 - 20:30

Steeds vaker krijgen zorgprofessionals te maken met patiënten met Obesitas. Wat is dan goede zorg? Hier spelen morele vragen op verschillende niveaus binnen de organisatie een rol.

Ten eerste op het materiële vlak: de juiste spullen ontbreken om goede zorg te verlenen, zoals tilliften, bedden en stoelen. Bovendien zijn sommige delen van het gebouw niet berekend op patiënten met dit gewicht.

Het tweede domein gaat over de stereotypering van deze patiënten. Vaak ontbreekt goede informatie over deze aandoening. In de wandelgangen en in de koffiepauze worden vooroordelen met elkaar gedeeld en soms ook openlijk naar de patiënt geuit. Deze vooroordelen kunnen goede zorg in de weg staan.

Als derde punt wordt door medici de vraag gesteld over realistische medische kansen. Soms is er meer mogelijk dan men denkt en soms minder.

Bij de laatste morele vraag staan we stil bij rechtvaardigheid. Hoe verhoudt deze, vaak dure, zorg zich tot de zorg voor andere patiënten zonder overgewicht?

Programma

 • 17:00 Inloop met soep en een broodje
 • 18:00 Opening door Gerlof Bosma (voorzitter Commissie Ethiek)
 • 18:05 Welkomstwoord door Bart Berden (voorzitter Raad van Bestuur)
 • 18:10 Toetstheater
 • 18:45 Ervaringsdeskundige Obesitas
 • 19:00 Deskundigen Obesitas Centrum: Miranda Engelbert (verpleegkundig specialist interne geneeskunde) en Janine Hellenberg Hubar - van Bergen (medische psycholoog)
 • 19:20 Toetstheater
 • 19:50 Ethische reflectie door prof. dr. Wim Dubbink (filosoof en ethicus TiU))
 • 20:20 Afronding door Gerlof Bosma (voorzitter Commissie Ethiek)
 • 20:30 Borrel

Informatie

 • Datum: dinsdag 7 juni 2022
 • Plaats: Auditorium, locatie ETZ TweeSteden (Dr. Deelenlaan 5, Tilburg). Ook kun je digitaal deelnemen via Teams.
 • Voor wie: medewerkers van het ETZ en andere geïnteresseerden.
 • Accreditatie: aangevraagd bij V&V, V&VN, KNMG, NAPA en VGVZ.

Aanmelden

Stuur vóór dinsdag 31 mei een mail naar ethiek@etz.nl. Indien van toepassing met vermelding van BIG- of V&VN-nummer. Deelname is gratis. Dit symposium wordt georganiseerd door de Commissie Ethiek in samenwerking met het Obesitas Centrum