Patiëntenochtend Hersenaneurysma Patiëntenplatform


Van: 15 oktober 2022 - 10:00
Tot: 15 oktober 2022 - 12:00

Beste medepatiënt of ex-patiënt,

Net als u hebben wij, twee patiënten, een hersenaneurysma en/of een subarachnoïdale bloeding gehad. Dat is iets wat ons leven blijvend beïnvloedt. Negatief, maar zeker ook positief. Die positiviteit hebben we gebruikt om de Stichting Hersenaneurysma Patiënten Platform (HPP) op te richten samen met twee partners en een dochter van patiënten die een subarachnoïdale bloeding (SAB) hebben gehad. Een patiëntenplatform waarin we samen met o.a. professoren, neurologen, (revalidatie-)artsen en andere hulpverleners al deze patiënten een stem willen geven. Niet alleen om gehoord te worden door de wereld om ons heen, maar ook om elkaar onderling te helpen en te steunen. Met verhalen, ervaringen, tips en (h)erkenning.

Wilt u dat ook? Dan nodigen we u graag uit voor de patiënten ochtend op zaterdagochtend 15 oktober 2022 van 10.00-12.00 uur in het ETZ Elisabeth te Tilburg.

Het programma vindt u hier onder.

De vorige patiënten bijeenkomsten in Utrecht, Groningen, Amsterdam, Driebergen, Nijmegen, Leiden, Rotterdam, Zwolle en Den Haag bleken een groot succes. Uit de evaluaties van die dagen is gebleken dat er veel behoefte is aan onderling contact. Daarom hebben we daar na de pauze ruim de tijd voor ingelast.

Uw komst naar deze ochtend - vergezeld door maximaal 1 introducé - is belangrijk. Meld u daarom per e-mail aan met uw naam en de naam van uw introducé die u vergezelt via patientendaghpp@gmail.com. In onze reactie zullen wij uw aanmelding bevestigen. Voor deze ochtend vragen wij om een bijdrage met een bedrag van € 3,- p.p., te voldoen bij binnenkomst. Uiteraard zijn we blij met een extra bijdrage die we graag willen gebruiken ter professionalisering van onze website.

Voor meer informatie over hersenaneurysma’s en subarachnoïdale bloedingen kijkt u op www.hersenaneurysma.nl. Mocht u op de hoogte willen blijven van de verrichtingen van het HPP of heeft u een ervaring die u graag wilt delen, laat ons dat dan ook via voorgaand mailadres weten.

Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Hersenaneurysma Patiënten Platform:

Carola Deurwaarder, Jacques Jullens, Karin Oostinga, Femke Jullens

 

Programma

09.30 uur        Inloop

10.00 uur        Opening

10.05 uur        Femke Jullens, Hersenaneurysma Patienten Platform (HPP)

                        Wie zijn wij en wat zijn de toekomstplannen van de Stichting HPP

10.15 uur        Jamie Manuputty, neuroloog

                        Op zoek naar een aneurysma en/of subarachnoidale bloeding

10.30 uur        Bram van der Pol, neurochirurg en Issam Boukrab, neuroradioloog

                        Behandeling subarachnoidale en aneurysma

10.45 uur        Lea van Baest-Verhulst, verpleegkundig specialist en

                        Anouk Lips, PA-er neurochirurgie

                        Makkelijker kunnen we het niet maken maar wel leuker!!

11.00 uur        Pauze

11.15 uur        Aansluitend de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten. Daarvoor zullen meerdere ontmoetingsplekken gecreëerd worden, waar u onder begeleiding van een gespreksleider met elkaar kunt praten. In en na de pauze zal het boekje “van Aneurysma tot Zorg na” van Dr. Paut Greebe te koop worden aangeboden voor 10 euro. De opbrengst gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar hersenaneurysma’s.

12.00 uur        Afsluiting

Plaats

ETZ Elisabeth, Aula, route 73, Hilvarenbeekseweg 60, 5000 LC Tilburg

Aanmelden

Voor vrijdag 7 oktober 2022 op patientendaghpp@gmail.com