Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ)

Het ETZ is een STZ-ziekenhuis. STZ is de vereniging van topklinische ziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg. Topklinische zorg, opleiding en wetenschap zijn de drie pijlers van het STZ. Sinds 2018 heeft het STZ ook een Topklinisch Zorgregister. Hierin staan complexe aandoeningen die excellente patiëntenzorg bieden, voldoende opleidingsmogelijkheden hebben en regelmatig onderzoek naar de ziekte doen. Het is belangrijk voor het ETZ om erkenningen voor het Topklinische Zorgregister te verkrijgen en te behouden en hiervoor is wetenschappelijk onderzoek een onmisbaar onderdeel.
Lees meer informatie over Stichting Topklinische Ziekenhuizen.