De reageerbuis

Medisch Ethische ToetsingsCommissie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen moet, voordat het uitgevoerd kan worden, voorgelegd worden aan een erkende Medisch Ethische ToetsingsCommissie. ETZ is aangesloten bij METC Brabant. De Medisch Ethische ToetsingsCommissie beoordeelt of het onderzoek WMO- of niet-WMO-plichtig is.

Kort gezegd valt onderzoek onder de WMO-plicht indien aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • er sprake is van medisch-wetenschappelijk onderzoek
  • proefpersonen worden aan handelingen onderworpen of gedragsregels opgelegd; dat wil zeggen dat er op een of andere manier inbreuk wordt gemaakt op de integriteit van de proefpersonen