Definitie wacht- en toegangstijden

Polikliniek 

In de kolom toegangstijd Polikliniek staat het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt voor een eerste consult.

Behandeling 

In de kolom toegangstijd Behandeling staat het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u van buiten het ziekenhuis een afspraak maakt voor het gebruik van een onderzoek tot het moment dat het onderzoek wordt verricht.

Dagbehandeling en Opname 

In de kolommen Dagbehandeling en Opname staat het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelend arts, tot het moment van dagbehandeling of klinische opname.

De verwachte toegangstijden worden éénmaal per maand (aan het begin) berekend en uiterlijk de 10e van elke maand op deze site bijgewerkt. Als u een actuele opgave wenst raden wij u aan contact op te nemen met het betreffende specialisme.