Tips voor het gesprek met je zorgverlener

Wil jij je graag voorbereiden op het gesprek met jouw arts? Het ETZ heeft tips voor je.

 • schrijf vragen vooraf op
 • bepaal welke vragen je in ieder geval wil stellen
 • heb je veel vragen, vermeld dit dan bij het maken van de afspraak
 • neem een vertrouwd iemand mee naar het gesprek; durf je een vraag niet goed te stellen, dan kan deze persoon jou helpen
 • stel belangrijkste vragen als eerste
 • maak aantekeningen van de antwoorden op je vragen
 • vraag bij onduidelijkheid om uitleg van medische termen
 • herhaal eventueel in je eigen woorden wat je denkt dat de zorgverlener bedoelt
 • vraag tijd om na te denken als je een moeilijke beslissing moet nemen

Voorbeeldvragen die je kunt stellen

 • doel van de behandeling en welke resultaten jouw zorgverlener verwacht (prognose)
 • wat er tijdens de behandeling gebeurt
 • welke zorgverleners eventueel nog meer bij jouw behandeling betrokken zijn
 • hoe lang de behandeling duurt
 • of (dag)opname nodig is
 • of er een wachtlijst is
 • eventuele voorbereiding thuis en in het ziekenhuis
 • eventuele risico’s, complicaties of bijwerkingen van de behandeling
 • eventuele alternatieve behandelingen
 • controle tijdens en na de behandeling
 • verwachtingen van de behandeling
 • nazorg na de behandeling
 • leefregels na de behandeling
 • vervolgtraject
 • wie je na de behandeling kunt bellen bij vragen
 • patiëntenvereniging