Huiselijk geweld

Functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, A. ValksHeb je vragen over (de Meldcode) huiselijk geweld en kindermishandeling? Vraag ernaar bij je arts of behandelaar, of de afdeling waar jij of je kind behandeld wordt. Daarnaast kun je voor informatie contact opnemen met de functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Mw. A. valks, via telefoonnummer (013) 221 00 00.

Onze aandacht voor huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem, dat van invloed is op je ‘zijn’, je integriteit, je groei en ontwikkeling. Jouw veiligheid – en die van je gezinsleden – is voor ons van groot belang. Daarom hebben wij in het hele ziekenhuis, bij alle patiënten, aandacht voor mogelijke tekenen van geweld of verwaarlozing in de thuissituatie.

Om optimale zorg te bieden, maken we bij (vermoedens van) kindermishandeling, volwassenengeweld of ouderenmishandeling gebruik van een Meldcode. Zo kunnen we al in een vroeg stadium geschikte zorg bieden. Soms voorkomen we hiermee ook problemen. Je mag ook zelf een signaal afgeven, zodat wij je kunnen helpen. Ongeacht of je slachtoffer of pleger bent.

Het werken met een Meldcode is sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht voor alle professionals in de gezondheidszorg.

Wat is een meldcode?

Wat is een meldcode?

Een Meldcode is een richtlijn, die is samengevat in een stappenplan. Hierin staat wat een arts of behandelaar moet doen wanneer hij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Wat is huiselijk geweld?

Wat is huiselijk geweld?

Onder huiselijk geweld verstaan we kindermishandeling, volwassenengeweld en ouderenmishandeling (mensen ouder dan 65 jaar).

Huiselijk geweld