Verwijzing noodzakelijk

Je hebt een verwijzing voor specialistische zorg nodig als je wil dat deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Heb je geen (geldige) verwijsbrief als je in het ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat je de behandeling zelf moet betalen of dat je pas behandeld wordt als je de juiste verwijsbrief hebt. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Meestal krijg je een verwijsbrief via de huisarts. Dit kan een brief op papier zijn, maar ook een digitale brief, die bijvoorbeeld via ZorgDomein is ingediend. ZorgDomein maakt het voor huisartsen  mogelijk om patiënten elektronisch te verwijzen naar het ETZ. Ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn, bijvoorbeeld je tandarts. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief is één jaar geldig, vanaf de datum van afgifte.

Verwijzing niet noodzakelijk

Soms is een verwijsbrief niet noodzakelijk:

  • spoedzorg op de Spoedeisende Hulp
  • vervolgafspraken bij dezelfde medisch specialist in het ETZ
  • verwijzing van een medisch specialist naar een andere specialist, al dan niet binnen het ziekenhuis
  • verwijzing vanuit een andere instelling naar een medisch specialist van het ETZ

Verwijsbrief vergeten?

Als je geen verwijzing hebt of de verwijzing bent vergeten dan kan de afspraak vaak wel doorgaan. Het is belangrijk dat de verwijsbrief alsnog terecht komt bij de polikliniek van ETZ. De datum van je eerste bezoek in het ziekenhuis moet dan op de verwijsbrief staan. Geef de verwijzing binnen veertien dagen af bij de polikliniek of stuur de verwijsbrief op. Zonder geldige verwijsbrief kan het gebeuren dat je een rekening ontvangt voor de ziekenhuiskosten.

Nieuwe verwijzing bij ander gezondheidsprobleem

Als je al eerder in het ziekenhuis bent geweest, maar nu geholpen wil worden voor een ander gezondheidsprobleem, vragen we je om weer een nieuwe verwijsbrief mee te nemen.

Zonder verwijsbrief toch behandeld worden

Je kunt pas behandeld worden nadat je een geldige verwijsbrief hebt overhandigd. Wil je zonder geldige verwijsbrief toch behandeld worden? Vraag dan een prijsindicatie op. Je betaalt eerst de totaal verwachte kosten, voordat de behandeling wordt gestart. Afhankelijk van de uiteindelijk benodigde zorg, kan dit bedrag hoger of lager uitvallen. Je ontvangt zelf de factuur voor de gemaakte zorgkosten.

Folder: Ziekenhuiszorg in 2017: wat betaalt u?

Lees meer in de folder: Ziekenhuiszorg in 2017: wat betaalt u?