Klachtenformulier

Via dit formulier kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionarissen van het ETZ. Je kunt ook bellen naar (013) 221 27 22. Mailen is ook mogelijk: klachten@etz.nl.

Dien je namens een patiënt een klacht in? Vergeet dan niet het machtigingsformulier in te vullen en op te sturen. We hebben dan namelijk zowel van de patiënt als van uzelf een handtekening nodig.


Geslacht *:

Dient u namens de patiënt een klacht in? Vul dan aub de volgende gegevens in. Vergeet dan ook niet het machtigingsformulier in te vullen en op te sturen. We hebben zowel van de patiënt als van uzelf een handtekening nodig. Download machtigingsformulier
Waar ben je ontevreden over?
Klacht heeft betrekking op *:


Geef je de klachtenfunctionaris en het management inzage in jouw patiëntendossier, voor zover dit betrekking heeft op deze klacht?
Inzage patiëntendossier *:

Beveiligingscode:
 Security code