Vlinderboom

De Vlinderboom is een initiatief van het team van de Verloskamers. Verloskundigen willen ouders, bij wie de zwangerschap voor de 24e week eindigt, de mogelijkheid geven om afscheid te nemen van hun kindje en het te gedenken. Inmiddels is de Vlinderboom uitgegroeid tot een gedenkteken voor ouders en hun in het ziekenhuis overleden kind.

Afscheid nemen

Vlinderboom op locatie ETZ ElisabethWanneer je kindje wordt geboren bij een zwangerschap die minder dan 24 weken heeft geduurd, ben je niet verplicht om aangifte van geboorte en overlijden te doen. Ook zijn er geen officiële regels voor afscheid en uitvaart. Je mag je overleden kindje in overleg met een begrafenisondernemer begraven of cremeren.
Daaraan zijn dan kosten verbonden.

Je kunt er ook voor kiezen om je overleden kindje in het ziekenhuis achter te laten. Op de eerste woensdag van het kwartaal vindt een gezamenlijke crematie plaats in het crematorium van Tilburg. Bij de crematie kun je niet aanwezig zijn.

Wel kun je op diezelfde woensdag naar een samenkomst in de Vlinderboom komen (volg route 70, Stiltecentrum). Deze samenkomst is voor alle ouders en familieleden van wie in dezelfde periode de zwangerschap beëindigd is.

Tijdens deze samenkomst kun je een gedenksteentje leggen bij de Vlinderboom. Na een jaar worden deze steentjes in de binnentuin gelegd bij de oude doopvont die zich daar bevindt. De samenkomst duurt een half uur. Een geestelijk verzorger begeleidt dit en er is een verpleegkundige van de Verloskamers aanwezig. Na afloop kun je samen koffie drinken en napraten.