Veelgestelde vragen Acute Zorg

Op deze pagina vind je antwoorden op de veelgestelde vragen over de verschuiving van zorg door de sluiting van SpoedEisende Hulp op ETZ TweeSteden. Mocht jouw vraag er niet bij staan, mail ons dan op communicatie@etz.nl.

Waarom sluiten jullie de operatiekamers in Waalwijk?

Er wordt beperkt geopereerd in Waalwijk. Er is 1 verpleegafdeling (24 bedden), voornamelijk voor Orthopedie. Hier worden de licht orthopedische ingrepen gedaan. De wat ingewikkelder ingrepen doen we al in ETZ Elisabeth.

Buiten Orthopedie is ETZ Waalwijk op dit moment alleen voor poliklinische zorg en diagnostiek. Het is niet haalbaar om op 3 verschillende locaties operatiekamer te hebben en te onderhouden. Daarnaast is deze maatregel een belangrijke stap naar het einddoel: één klinische locatie voor ETZ (op ETZ Elisabeth), en ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk voor poliklinische en diagnostische zorg.

Wat betekent dit voor de patiënt?

Dit levert wat ongemak op voor onze patiënten, dat realiseren we ons. Sommige patiënten uit Waalwijk moeten nu iets verder reizen. Maar: het gaat om een relatief klein aantal patiënten, er zijn zeker zo veel mensen die nu niet meer van Tilburg naar Waalwijk hoeven te reizen. Al deze patiënten helpen we voortaan in een ziekenhuis met alle achtervang bij complicaties en voldoende personeel om de zorg goed te kunnen waarborgen. En natuurlijk snappen we dat het fijn is als we dat allemaal in Waalwijk kunnen leveren, maar dat is financieel echt onhaalbaar.

Zijn deze stappen niet gewoon de vooraankondiging van de sluiting van ETZ Waalwijk?

Nee. Alle huidige locaties -ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden, ETZ Waalwijk en ETZ Oisterwijk - blijven bestaan. We hebben straks één locatie met klinische zorg, namelijk ETZ Elisabeth. De andere locaties doen vooral poliklinische zorg en de bijbehorende diagnostiek.

Waarom gaan jullie de SpoedEisende Hulp (SEH) op ETZ TweeSteden sluiten per 27 mei 2019?

We doen het nu versneld omdat we te weinig personeel hebben, maar het besluit op zich komt voort uit onze plannen om op termijn alle spoedzorg te concentreren op ETZ Elisabeth. Dat doen we, omdat het openhouden van een SpoedEisende Hulp veel vraagt van een organisatie.

Wat betekent dit voor de patiënt?

Dat ze in het meest ongunstige geval zes kilometer verder moeten rijden naar een SpoedEisende Hulp. We realiseren ons dat dat niet prettig is in een spoedgeval.

Daar staat tegenover dat ze dan op een maximaal uitgeruste SEH komen (qua menskracht en apparatuur) en met daarachter een ziekenhuis dat alle zorg optimaal biedt voor opvolging van alles waarmee je op een SEH binnen kunt komen. Dus met een neurologisch centrum dat uniek is in Nederland, een IC level drie (de meest gespecialiseerde variant), een uniek familiegericht centrum waarin alle gynaecologen en een groot aantal verloskundigen in de wijde regio samen werken, en veel andere zaken.

Waarom sluiten jullie de SpoedEisende Hulp (SEH) op ETZ TweeSteden niet met de jaarwisseling zoals gepland?

Om de aankomende winterperiode goed op te kunnen vangen én de sluiting organisatorisch goed voor te bereiden, hebben we besloten om de SEH ETZ TweeSteden in de week van 27 mei te sluiten.

Waarom verplaatsen jullie planbare zorg van een aantal specialismen naar ETZ TweeSteden. En verplaatsen jullie tegelijk klinische zorg (ziekenhuisopname) van aantal specialismen naar ETZ Elisabeth?

Om het totaalplaatje te kunnen realiseren, moet er flink wat gebeuren. Er moet bijvoorbeeld verbouwd worden, plek worden gemaakt voor grotere afdelingen, meer voorzieningen etc. Daarom is het onvermijdelijk dat we de komende jaren wat gaan schuiven met afdelingen en functies.

Wat betekent dit voor de patiënt?

Wat onduidelijkheid over waar ze de komende jaren geopereerd worden en hun afspraken hebben. Dat proberen we zo veel mogelijk te beperken door per fase goed te communiceren wat we gaan doen en waarom.
Tegelijkertijd: het is vervelend, maar wel noodzakelijk. Als je je huis verbouwt, zit je ook een tijdje met wat ongemak. Maar daarna heb als het goed is bijvoorbeeld meer ruimte of een mooiere badkamer of keuken waar je beter in kunt werken, kortom: een verbeterde versie van je eigen huis.

Waarom willen jullie alle klinische zorg (verpleegafdelingen) en acute zorg op ETZ Elisabeth. En op ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk alleen poliklinische zorg en diagnostiek?

We gaan alle menskracht, kennis en kunde voor wat betreft verpleegkundige en acute zorg concentreren op ETZ Elisabeth. Daarmee leveren we de best mogelijke zorg aan onze patiënten, beperken we de personeelstekorten en krijgen we tegelijk meer financiële armslag. Dat is noodzakelijk, omdat van de zorg ook geëist wordt dat de kostenstijgingen worden beperkt.

Wat betekent dit voor de patiënt?

Een concentratie van menskracht, en daarmee kennis en kunde, op 1 locatie. Daarnaast ook duidelijkheid: voor nacontroles, eerste afspraken en diagnostiek etc. kun je dicht bij huis terecht op drie locaties, voor opname en verpleging ga je naar locatie Elisabeth. Bovendien: de acute zorg veroorzaakt veel vertragingen en verstoring. Doordat die op ETZ TweeSteden wegvalt, wordt de zorg daar veel servicegerichter (minder verstoord/vertraagd). Dat betekent bijvoorbeeld dat afspraken minder vaak afgezegd moeten worden en dat artsen niet meer tijdens een spreekuur weggeroepen worden.

Waarom is er zo@n tekort aan SEH-verpleegkundigen? Betaalt u ze wel genoeg?

We houden ons keurig aan de CAO. Daarnaast doen we nog veel extra. Zo krijgen onze SEH-verpleegkundigen een ‘ aanblijfpremie’, en zorgen we voor goede opleidingen, extra scholingsmogelijkheden een fijn arbeidsklimaat.

Is er een inhoudelijke toekomstvisie die ten grondslag ligt aan al deze plannen?

We hebben een fusiedocument, waarin we vast hebben gelegd wat we goede zorg vinden en waarom. Dat dient als leidraad.

Als in Waalwijk niet meer geopereerd wordt, kunnen patiënten dan niet beter naar JBZ gaan? Dat is veel dichterbij.

Iedereen maakt natuurlijk zijn eigen keuze. Maar wij vertrouwen erop dat patiënten voor ons kiezen om heel veel redenen, en niet alleen omdat we dichtbij zitten. We hebben patiënten uit het hele land, dat zegt ook wel iets.

Het is nogal wat, ook voor de medewerkers. Want die continue verplaatsingen gaat ook over verplaatsing van werkplekken en dus van mensen. Levert dat veel onrust op, en hoe gaan jullie daar mee om?

Ja, natuurlijk levert dat onrust op. Maar dat proberen we zo beperkt mogelijk te houden door goed uit te leggen wat we doen, en waarom. Bovendien worden ze betrokken bij het proces en bij de verschillende stappen die we nemen. We zitten nu in een fase waarin heel veel tegelijk gebeurt, en overlegd en verteld wordt, dus is de onrust nu wat duidelijker aanwezig. Maar uiteindelijk hebben onze mensen allemaal hetzelfde doel: zo goed mogelijk zorg bieden aan onze patiënten. En met een gezamenlijk doel voor ogen, hebben wij er alle vertrouwen in dat dat goed komt.

Is het niet volstrekt onlogisch om de eerste harthulp op een andere locatie te hebben dan de spoedeisende hulp? Als je het nu hebt over financiën…

ETZ TweeSteden had voor de fusie een complete unit, inclusief de mogelijkheid om te dotteren, en dus was het heel logisch om die zorg daar te houden. In de toekomst komt dit ook naar ETZ Elisabeth, maar er moet het nodige gebeuren (qua ruimte) om dat mogelijk te maken. Dat vergt tijd voor planning en uitvoering. Daar gaan we met deze plannen dus aan werken.

Waarom is de SEH op locatie ETZ TweeSteden nu al gedeeltelijk gesloten?

Er is in Nederland een tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen. Ook wij hebben veel vacatures voor Spoedeisende Hulp-verpleegkundigen. Daardoor zijn te weinig SEH-verpleegkundigen beschikbaar om het dienstrooster 24 uur per dag en 7 dagen per week goed ingevuld te krijgen. De gedeeltelijke sluiting is in het belang van de patiëntveiligheid en het verlagen van de werkdruk bij onze SEH-medewerkers.

Wat zijn de gevolgen van de gedeeltelijke sluiting?

Door de gedeeltelijke sluiting van de SEH op locatie ETZ TweeSteden (Dr. Deelenlaan) kunnen we in de regio Tilburg ongewijzigd 24 uur per dag en 7 dagen per week spoedzorg blijven bieden op de locatie ETZ Elisabeth (Hilvarenbeekseweg).

Is de patiënt leidend, of de personele bezetting?

De patiënt is leidend. Wij moeten en willen kwalitatief goede en veilige patiëntenzorg garanderen. De patiënt is dus juist leidend in deze noodmaatregel. We kiezen er daarom voor om op één SEH goede zorgt te blijven leveren, in plaats van op twee SEH’s half. Gelijktijdig hebben we de plicht om voor onze medewerkers te zorgen, zodat zij voldoende uitgerust zijn om topzorg te kunnen bieden.

Waarom is er een tekort aan SEH-verpleegkundigen?

De afgelopen jaren zijn in Nederland te weinig SEH-verpleegkundigen opgeleid. Gelijktijdig zijn onverwacht veel SEH-verpleegkundigen elders gaan werken (bijvoorbeeld bij de ambulancedienst), minder gaan werken of met pensioen gegaan.

Waarom worden niet meer SEH-verpleegkundigen opgeleid?

Het ETZ leidt maximaal op. Momenteel volgen vijftien verpleegkundigen in het ETZ de opleiding tot SEH-verpleegkundige. Meer verpleegkundigen gelijktijdig opleiden is om praktische redenen nu niet mogelijk. We onderzoeken wel de opties om de opleidingscapaciteit toch verder uit te breiden.

Wat heeft het ETZ gedaan om de gedeeltelijke sluiting van SEH TweeSteden te voorkomen?

We leiden maximaal nieuwe SEH-verpleegkundigen op en zijn actief met het werven van nieuwe collega’s. Verder zijn we creatief geweest met het invullen van de dienstroosters en hebben veel collega’s extra diensten gedraaid. Ook hebben gespecialiseerd verpleegkundigen van andere afdelingen - zoals Intensive Care en Hartbewaking - waar mogelijk ondersteuning verleend. Ondanks alle maatregelen krijgen we de dienstroosters niet meer op verantwoorde wijze ingevuld.

Wat gebeurt er als we de SEH op locatie TweeSteden toch volledig open houden?

Dan is het onmogelijk om nog langer goede en veilige zorg te garanderen. Bovendien moeten patiënten dan op piekmomenten onverantwoord lang wachten op de gewenste spoedzorg.
 

Waarom worden beide afdelingen Spoedeisende Hulp van het ETZ nu al niet volledig samengevoegd?

We zijn op dit moment nog niet in staat om alle spoedpatiënten op één locatie op te vangen. Dat vereist veel voorbereiding en de nodige aanpassingen en verbouwingen. De volledige sluiting van de SEH op de locatie ETZ TweeSteden wordt momenteel voorbereid.

Blijft de locatie ETZ TweeSteden een volwaardig ziekenhuis?

De locatie ETZ TweeSteden blijft een volwaardig ziekenhuis. De huidige verpleegafdelingen blijven daar gevestigd. Zo worden de patiënten met hartklachten die door de huisarts zijn doorverwezen of door de ambulance worden binnengebracht, onveranderd op locatie ETZ TweeSteden opgevangen. Verder blijft ook de acute zorg die via de Intensive Care, Laboratoria, Radiologie en Operatiekamers wordt geboden volledig aanwezig op locatie ETZ TweeSteden.

Wat is het directe resultaat van de gedeeltelijke sluiting?

Door de gedeeltelijke sluiting krijgen we de dienstroosters weer goed ingevuld en kunnen we de afdeling Spoedeisende Hulp op locatie ETZ Elisabeth 24 uur per dag en 7 dagen per week open houden.

Wat gebeurt er als ik mij met pijn op de borst toch tussen 20.00 en 08.00 uur meldt op locatie TweeSteden?

Iedereen die via de huisarts of Huisartsenpost wordt doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp van het ETZ, wordt naar de juiste locatie doorverwezen. Voor patiënten met hartklachten of pijn op de borst, is en blijft dat de locatie ETZ TweeSteden. Ook alle bij het ETZ bekende cardiale patiënten worden hier geholpen, na telefonisch contact met de dienstdoende arts-assistent. Patiënten die tussen 20.00 en 08.00 uur zonder verwijzing van een huisarts of Huisartsenpost toch op eigen gelegenheid naar het ETZ komen, moeten zich melden bij de SEH van locatie ETZ Elisabeth aan de Hilvarenbeekseweg.

Heeft de gedeeltelijke sluiting van de SEH TweeSteden gevolgen voor de aanrijtijden van de ambulances?

In Nederland is een aanrijtijd van 45 minuten acceptabel als het aankomt op toegang tot acute zorg. Die norm wordt door de gedeeltelijke sluiting niet overschreden.