Dagbehandeling (ETZ TweeSteden en Waalwijk)

Dagbehandeling

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 55 16
Route
89

ETZ Waalwijk
Direct nummer
(013) 221 73 16
Route
verpleegafdeling 2

Behandelingen en operaties waarbij slechts korte verpleegkundige nazorg nodig is, vinden plaats op de Dagbehandeling. Op de afdeling Dagbehandeling worden patiënten opgenomen voor een dag of een aantal uren. De afdeling Dagbehandeling vind je zowel op locatie ETZ TweeSteden als ETZ Waalwijk. Wij staan voor zorgzaamheid en professionaliteit en doen ons uiterste best om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken.

Goed voorbereid naar de Dagbehandeling!

Hoe ziet een dagopname er uit? En hoe kunt u zich het beste voorbereiden? Bekijk de voorlichtingsfilm!

In dit gedeelte bevindt zich een video. Die is niet zichtbaar omdat de cookies (nog) niet zijn geaccepteerd. Bekijk ons cookiebeleid.

Verpleegkundig spreekuur dagbehandeling

Aansluitend aan het bezoek bij de anesthesioloog verwachten wij u op het verpleegkundig spreekuur van de Dagbehandeling (op locatie ETZ TweeSteden, eerste verdieping, route 89).
 
Tijdens het verpleegkundig spreekuur heeft u een intakegesprek met een verpleegkundige van de Dagbehandeling. Deze bespreekt met u de gang van zaken rond de opname en geeft u de informatie die nodig is om goed voorbereid naar het ziekenhuis te komen. Daarnaast checkt zij of de nazorg thuis geregeld is. U kunt tijdens dit gesprek al uw vragen stellen.
 
Wanneer u bij de anesthesioloog op locatie ETZ Waalwijk bent geweest, wordt u ook verwacht op het verpleegkundig spreekuur op locatie ETZ TweeSteden. U kunt voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek telefonisch contact opnemen met de verpleegkundige van het  verpleegkundig spreekuur. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer (013) 465 57 39. U kunt ook zonder afspraak binnenlopen.
 
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om langs te komen, kan de intake telefonisch worden afgenomen. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de verpleegkundige van het verpleegkundig spreekuur.

Voorbereiding

Indien u aan uw knie en/of enkel wordt behandeld, dient u voorafgaande aan de opname voor krukken te zorgen. Dit kunt u regelen via de thuiszorg of een orthopedisch instrumentmaker die ze verhuurt. De kleur van uw huid geeft belangrijke informatie over uw gezondheidstoestand, gebruik dus geen make-up of nagellak. Wij verzoeken u ’s morgens voordat u naar het ziekenhuis komt te douchen of te baden.

Zorg ervoor dat u op de dag van opname aan de verpleegkundige een telefoonnummer doorgeeft van een contactpersoon, die gedurende de opnamedag bereikbaar is. In verband met de korte verblijfsduur is er geen bezoekuur op de Dagbehandeling. In Waalwijk mag gedurende de dag wel een begeleider bij u zijn, in Tilburg niet.

Wat brengt u mee?

Wanneer u medicatie gebruikt moet u deze samen met een recente medicijnenlijst van de apotheek meenemen. Verder adviseren wij u, gezien de beperkte kastruimte, alleen het hoogstnoodzakelijke mee te nemen (eventuele lectuur om te lezen). Ons advies is om waardevolle papieren, geld en sieraden thuis te laten, omdat de kast niet op slot kan.

DagOpname ETZ Tilburg

U wordt één werkdag voor uw afspraak gebeld door een medewerker van de Dagbehandeling. Heeft u om 17.00 uur niets vernomen neem dan contact op met de afdeling (013) 221 55 16. U hoort dan hoe laat u de volgende dag aanwezig moet zijn.

Dagopname ETZ Waalwijk

U wordt één werkdag voor uw afspraak gebeld door een medewerker van de Dagbehandeling. Heeft u om 17.00 uur niets vernomen neem dan contact op met de afdeling (013) 221 73 16. U hoort dan hoe laat u de volgende dag aanwezig moet zijn.

Dag van de behandeling

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling Dagbehandeling. Een verpleegkundige informeert u over de gang van zaken rondom de operatie of het onderzoek en over de afdeling.

Het tijdstip waarop u wordt geholpen, ligt vooraf niet strikt vast. Dit is afhankelijk van het operatieprogramma van die dag. Het is dus mogelijk dat u enige tijd moet wachten, voordat u wordt geholpen.

Voor de behandeling krijgt u een operatiehemd aan. Soms krijgt u medicatie als voorbereiding op de operatie. Eventuele gebitsprothesen en contactlenzen moeten in geval van algehele verdoving (narcose) worden verwijderd. Bij een gedeeltelijke verdoving mag u deze inhouden. Als u contactlenzen of een gebitsprothese heeft, graag het lenzendoosje of gebitbakje meenemen. 

Vervolgens wordt u in een bed naar de operatiekamer gereden waar u verder wordt voorbereid op de operatie. Als u algehele narcose krijgt, brengt de anesthesioloog u in slaap met een injectie. Bij plaatselijke verdoving wordt alleen een deel van het lichaam tijdelijk gevoelloos gemaakt.

Na de ingreep brengt men u naar de uitslaapkamer, waar u blijft totdat de anesthesioloog vindt dat u weer naar de afdeling Dagbehandeling kunt worden teruggebracht. Daar worden er gedurende bepaalde tijd een aantal controles bij u uitgevoerd en krijgt u afhankelijk van uw toestand wat te eten of te drinken aangeboden.

Na de behandeling

Vanwege de nawerking van de verdoving is het niet verstandig om op eigen gelegenheid het ziekenhuis te verlaten, ook niet met het openbaar vervoer. Het is de eerste 24 uur na de operatie niet toegestaan aan het verkeer deel te nemen. Tref daarom een regeling dat u wordt opgehaald.

Het kan voorkomen dat de behandelend specialist het nodig acht dat u langer dan die ene dag onder medische en verpleegkundige zorg blijft. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u overgeplaatst naar een andere afdeling.

Naar huis

In de loop van de middag komt mogelijk uw behandelend specialist langs. Hij zal verdere bijzonderheden met u afspreken. Voordat u naar huis gaat maakt de verpleegkundige voor u een afspraak voor een controlebezoek op de polikliniek. Tot slot instrueert de verpleegkundige u over het verdere verloop na de ingreep. U kunt dit ook nalezen in de leefregels die u meekrijgt.

Wij adviseren u om gedurende 24 uur na de operatie veel te rusten en er rekening mee te houden dat u een aantal dagelijkse werkzaamheden niet kunt verrichten. Wij raden u aan om ervoor te zorgen dat er in die 24 uur iemand bij u is die kan helpen als dat nodig is.

Na OK krijgt u pijnstillers mee. Mogelijk heeft u na de ingreep wat pijnklachten. Indien er zich problemen voordoen kunt u contact opnemen met de afdeling Dagbehandeling. Neem na 17.00 uur en in het weekend contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp, of met uw huisarts.

Vanuit de polikliniek waar u onder behandeling bent, ontvangt u een folder met informatie over uw ingreep. Ook informatie over de verpleegkundige verrichtingen, ontvangt u via uw polikliniek. Denk hierbij aan:

  • infusietherapie;
  • puncties;
  • injecties.

Op afdeling dagbehandeling verlenen de verpleegkundigen en de stagiaires samen de verpleegkundige zorg. Tijdens uw dagopname heeft u één vaste verpleegkundige als aanspreekpunt.

De afdelingssecretaresse ontvangt u aan de balie. Verder draagt zij zorg voor alle administratieve werkzaamheden die op de afdeling voorkomen en regelt zij het telefoonverkeer.

De gastteammedewerker draagt onder andere zorg voor uw eten en drinken. Ook kan zij ingezet worden om u van en naar de operatiekamers te vervoeren.

TweeSteden-folders