Diagnostiek psychiatrie

Het specialisme Psychiatrie beschikt over uitgebreide expertise in het diagnosticeren van psychiatrische stoornissen en het opstellen van een plan voor  behandeling. Er zijn verschillende redenen waarom je een verwijzing kunt krijgen naar Psychiatrie.

Allereerst kan het zijn dat je verwezen wordt omdat je na een periode van veel klachten, zoals een angst- of stemmingsstoornis, een behandeling nodig hebt. De psychiater stelt bij jou een diagnose en afhankelijk hiervan adviseert hij of zij een behandeling.

Ook kan het zijn dat je na een langere periode van zelfs enkele tot vele jaren veel geestelijke of lichamelijke klachten te hebben gehad, voor diagnostiek verwezen wordt om de oorzaken van deze klachten te achterhalen. Je kunt dan, na onderzoek door de psychiater, ook binnen de polikliniek Psychiatrie verwezen worden naar bijvoorbeeld de psycholoog. Je hebt eerst een kennismakingsgesprek en daarna maak je een afspraak voor een uitgebreid psychologisch onderzoek.
Na het psychologisch onderzoek worden de resultaten met jou besproken. Ook bespreken we dan wat voor jou het beste behandeladvies is. De psychiater verwijst je, afhankelijk van het behandeladvies in het onderzoek, verder voor een specifieke behandeling binnen Psychiatrie of naar een andere afdeling of organisatie. 

Het kan zijn dat jijzelf of jouw omgeving zich afvraagt of je een stoornis hebt, zoals een persoonlijkheidsstoornis. Ook dan kun je verwezen worden voor een uitgebreid psychiatrisch en psychologisch onderzoek met een behandeladvies en een eventuele behandeling.