Borstkankeronderzoek

​Met de uitslagen van lichamelijk onderzoek, beeldonderzoek en weefselonderzoek als basis voor de diagnose borstkanker, kan de arts een behandelplan opstellen. Om de meest passende behandeling te kunnen bepalen, zijn soms aanvullende gegevens nodig. Bijvoorbeeld over de exacte plaats van de tumor (MRI), het genenprofiel van de tumor of over uitzaaiingen in de lymfklieren of elders in het lichaam (uitzaaiingen op afstand). Borstkanker kan op diverse manieren worden onderzocht:

Mammografie
Echografie
MRI
Biopsie
Stereotactische biopsie
CT- scan
Botscan
Echografie van de lever
PET-scan
Erfelijkheidsonderzoek
Mammaprint

Lees ook: