Ureteroscopie

Bij u is een steentje aangetroffen in de urineleider (ureter). De ureter is verantwoordelijk voor het
afvoeren van urine van de nieren naar de blaas. Een klein steentje in de ureter kan over het algemeen
spontaan uitgeplast worden. Bij een grotere steen lukt dat echter niet en is een operatieve ingreep
nodig.

Wat is een ureteroscopie?

Een ureteroscopie is een operatie waarbij de arts een dun hol buisje (de ureteroscoop) via uw plasbuis
en blaas in uw ureter brengt. Wanneer de ureteroscoop op de plaats van de steen is, wordt de steen
verwijderd met behulp van speciale instrumenten. Dankzij de verregaande ontwikkeling van de operatie-instrumenten is de ureteroscopie een veilige operatiemethode.

Waarom een ureteroscopie?

Om grotere stenen te verwijderen, was vroeger altijd een operatie nodig waarbij de urinebuis werd
geopend. Tegenwoordig is het in veel gevallen ook mogelijk stenen in de urineleider te vergruizen met
behulp van een niersteenvergruizer, waarna de deeltjes van de steen uitgeplast kunnen worden.
Wanneer een behandeling met de niersteenvergruizer geen resultaat heeft gehad of wanneer deze
methode voor u niet geschikt lijkt, kan worden gekozen voor een ureteroscopie.

Folder

Lees meer in de patiëntenfolder.