Spataderbehandeling: Stripoperatie

Wanneer er meerdere lekke kleppen zijn in de oppervlakkige ader kan de ader met een stripoperatie worden weggehaald. Dit gebeurt via de lies of knieholte met een kleine snede met een speciaal instrument (de stripper). In het gebied waar de ader heeft gezeten ontstaat een bloeduitstorting, die in de loop van een aantal weken vanzelf wegtrekt.

De stripoperatie wordt op de operatiekamer uitgevoerd onder narcose en er is een kortdurende opname. Je krijgt voor jouw behandeling een folder met uitgebreide informatie mee over de dag van de behandeling zelf.

Bij uitgebreide spatadervorming kunnen tijdens dezelfde ingreep de overige uitgezette zijtakaderen via kleine sneetjes onderhuids verwijderd worden. Deze behandeltechniek heet ‘Mulleren’. Eventuele restanten kunnen later zo nodig 'weggespoten’ worden met de sclerocompressietherapie.

Na een operatieve behandeling (EVLT of strippen) van spataderen wordt een steunkous om het been aangelegd. Die moet ervoor zorgen dat de vorming van bloeduitstortingen beperkt blijft en dat de spataderen worden dichtgedrukt. Als je de kousen alleen overdag draagt, wordt geadviseerd om deze aan te doen voordat je uit bed komt en die bij het naar bed gaan pas weer uit doet.

In aansluiting op een stripoperatie krijg je de eerste dag strakke windsels om het been. De volgende dag mag je na het douchen en koud afspoelen de steunkous aandoen. Deze dien je dan zes weken overdag te dragen. Je kunt natuurlijk zonder kousen douchen. Geadviseerd wordt de benen koud na te spoelen en zo snel mogelijk de steunkous weer aan te doen.

Veel lopen is goed en dat mag al zo snel mogelijk na de behandeling. Lang staan moet vermeden worden en wanneer je zit, is het verstandig de benen hoog te houden. Als je hechtingen hebt, worden die na ongeveer een week verwijderd.

Meer informatie