Medicijnen (hiv-behandeling)

Bij een hiv-infectie moet u uw hele leven medicijnen slikken. Een hiv-infectie is daarmee een chronische aandoening geworden die, medisch gezien, te vergelijken is met andere chronische ziekten zoals suikerziekte of hoge bloeddruk. Voor een succesvolle behandeling van de hiv-infectie is therapietrouw, dus op tijd de medicijnen innemen van levensbelang. Het missen van doses kan ervoor zorgen dat het hiv-virus zich weer kan vermenigvuldigen en resistent kan worden voor de medicijnen. Het succes van de behandeling is daarmee direct afhankelijk van uw discipline om de medicatie goed in te nemen. Als u eenmaal gewend bent aan de medicijnen, is een zesmaandelijkse en jaarcontrole op de polikliniek meestal voldoende. Twee keer per jaar vindt bloedonderzoek plaats om het effect van de behandeling te volgen, en om eventuele bijwerkingen van de medicijnen op te sporen.

Immuunactivatie

De laatste jaren is er veel aandacht voor immuunactivatie. Dat betekent dat er door een chronische hiv-infectie er sprake is van een constante lichte ontstekingsreactie in het lichaam, zelfs ondanks effectieve hiv-behandeling. Deze immuunactivatie kan wel zorgen voor een iets toegenomen risico op hart- en vaatziekten en kanker. Het is nu nog niet duidelijk hoe deze immuunactivatie verder onderdrukt kan worden. Een gezonde leefstijl is daarom voor hiv-patiënten van zeer groot belang:

  • niet roken
  • gematigd alcohol drinken
  • gezonde voeding
  • voldoende lichaamsbeweging