Liesbreukoperatie

Er zijn verschillende technieken om liesbreuken te herstellen. Deze technieken zijn terug te voeren tot twee manieren van benadering van de liesbreuk:

  • De (open) benadering van de breuk van voren (TIPP-techniek, of Lichtenstein)

Hierbij wordt de operatie uitgevoerd via een kleine snede in de lies. De uitstulping van de buikinhoud en het buikvlies wordt opgeheven. In de meeste gevallen is het nodig om de breuk (opening of zwakke plek in de buikwand) te corrigeren en te verstevigen. Daar wordt een kunststof matje voor gebruikt. Dit materiaal is veilig en wordt goed door het lichaam geaccepteerd.

  • De (laparoscopische) benadering van de breuk van achteren (TEP-techniek)

Bij deze methode wordt de breuk vanuit de binnenzijde van de buikwand behandeld via een kijkoperatie. De uitstulping wordt opgeheven en de opening of zwakke plek in de buikwand wordt verstevigd met behulp van een kunststof matje. Dit kunststof materiaal is veilig en wordt goed door het lichaam geaccepteerd.

Bij de kijkoperatie worden via (meestal) 3 gaatjes in de buikhuid instrumenten en een camera ingebracht. De chirurg kan via de camera zijn handelingen zien op een scherm.  Deze methode is echter niet voor iedere liesbreuk geschikt. Als de breuk bijvoorbeeld niet terug in de buik te duwen is kan deze methode niet worden uitgevoerd. De arts zal met je bespreken welke techniek in jouw geval het beste is.

De behandeling

De Dag van de operatie

Op de afgesproken datum voor de operatie kom je naar locatie ETZ Elisabeth. Voorafgaand aan de operatie neemt de verpleegkundige enkele praktische zaken met je door. Je kunt al je vragen aan de verpleegkundige stellen. Zo bespreekt hij of zij ook het vervoer naar huis, de opvang thuis en de wondverzorging na je ontslag uit het ziekenhuis.

De liesbreukoperatie

Een liesbreukoperatie duurt meestal drie kwartier tot een uur. Korte tijd voordat je naar de operatiekamer gaat, krijg je een operatiehemd en broekje aan. Je ziet de anesthesioloog in de voorbereidingskamer. Daar krijg je als voorbereiding op de operatie onder andere een injectie en een tablet. Een liesbreukoperatie kan worden uitgevoerd onder algehele of onder plaatselijk verdoving, zoals een ruggenprik. De anesthesioloog bespreekt met je hoe de verdoving plaatsvindt.

Na de operatie brengt de verpleegkundige je naar de verkoeverkamer. Zodra het kan, geeft de anesthesioloog jou toestemming om terug naar de verpleegafdeling te gaan. Als alles in orde is, kun je dezelfde dag weer naar huis. Voordat je naar huis toe gaat maakt jouw verpleegkundige een controleafspraak op de polikliniek Chirurgie.

Na de operatie

Het operatiegebied is in het begin pijnlijk bij bepaalde bewegingen, diep ademhalen en hoesten. Als je veel last hebt van de pijn, vraag de verpleegkundige dan om een pijnstiller. Thuis kun je tegen de pijn het beste pijnstillers zoals paracetamol gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist.

Het is raadzaam om deze voor de operatie alvast in huis te hebben. Ook krijg je recepten mee voor extra pijnstillers, mocht paracetamol alleen onvoldoende zijn. De eerste dagen kan het prettig zijn om het wondgebied te ondersteunen bij drukverhoging (hoesten, persen) met jouw hand.

Na één of twee dagen krijgt de huid onder het litteken vaak een rood-blauwe kleur. Dit komt door een bloeduitstorting in het weefsel. Deze zakt langzamerhand naar beneden toe en verdwijnt geleidelijk. Dit kan geen kwaad.

Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van jouw liesbreuk en andere individuele factoren zul je na ontslag nog enige tijd hinder kunnen ondervinden van het operatiegebied. Houd er rekening mee dat dit enkele dagen tot weken kan duren. Ook het hervatten van je dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer te tillen zullen daarvan afhankelijk zijn. Jouw arts adviseert je daarover.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo bestaat ook bij deze operatie een risico op een nabloeding, een wondinfectie, een longontsteking of trombose. Andere algemene complicaties zijn zeer zeldzaam bij een liesbreukoperatie.

Een uiting van een geringe bloeding kunt u na enkele dagen herkennen in de vorm van een blauwe verkleuring in het wondgebied, die kan uitzakken naar de basis van de penis en de balzak bij de man en naar de grote schaamlip bij de vrouw. Dit is niet verontrustend. Wanneer je echter een (rode) pijnlijke zwelling onder de hechtingen bemerkt, lekkage van vies vocht of pus uit de wond of wanneer je koorts heeft verzoeken wij je om contact op te nemen met ons of jouw huisarts. Er kan dan sprake zijn van een wondinfectie.

Ook kan het bij een zeer klein aantal van de geopereerde patiënten voorkomen dat er op dezelfde plaats opnieuw een breuk ontstaat. Meestal is dan nog een operatie nodig. In het operatiegebied lopen enkele gevoelszenuwen. Een mogelijke complicatie van een liesbreukoperatie kan daarom gevoelloosheid of juist pijn rond het operatiegebied zijn. Dit komt echter maar in een klein deel van de gevallen voor.

Als je weer thuis bent

Als je weer thuis bent raden wij je aan om met alle bewegingen en activiteiten die pijnlijk zijn, zeker vlak na de operatie, voorzichtig te zijn. Je mag gewoon lopen en fietsen als de pijn dat toelaat. De wond heeft geen speciale verzorging nodig; je kunt je gewoon wassen en douchen.

Activiteiten waarbij je veel beweegt en kracht zet op de buikspieren raden we de eerste dagen af. Het kunststof matje heeft zich na ongeveer een week voldoende vastgehecht aan het lichaam om weer meer kracht aan te kunnen. Als je geen pijn meer hebt, kun je na meestal na een week de dagelijkse activiteiten weer oppakken. Hiertoe rekenen wij ook fietsen, sporten en werken.