Cognitieve gedragstherapie (groepsbehandeling)

U komt in aanmerking voor cognitieve gedragstherapie (CGT). Het doel van deze therapie is inzicht te krijgen in uw manier van denken, uw gevoelens en de gevolgen die dat heeft op uw gedrag. Daarnaast leert u hoe u zelf invloed kunt hebben op uw gedachten, uw gevoelens en uw gedragingen. 

Verwachtingen

Tijdens de therapie verwachten we uw actieve inzet. Dit betekent dat u actief meedenkt en meedoet en tijdens de therapie de huiswerkopdrachten maakt. In verband met de vertrouwelijkheid vinden wij het belangrijk dat wat tijdens de therapie besproken wordt binnen de groep blijft.

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitie is een ander woord voor gedachte. In deze vorm van therapie staan gedachten centraal. Het lijkt vaak of gevoelens er nu eenmaal zijn. “Het overkomt je” of “je kunt er niets aan doen” horen we vaak zeggen. Tijdens de therapie zult u zien dat u zelf invloed kunt hebben op hoe u zich voelt. Bij verschillende klachten (zoals angst en depressie) zijn negatieve gedachten een automatisch proces geworden.

Het is een gewoonte geworden om op die manier te denken. Zo gewoon dat u er niet eens meer bij stilstaat welke gedachten u heeft. Het lijkt alsof u automatisch een bepaald gevoel krijgt bij een gebeurtenis of een situatie. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

Gebeurtenis/situatie  > (automatische) gedachten > gevoel (bijv. angst) > gedrag 

Om vervelende gevoelens zoals angst, somberheid, verdriet en gespannenheid te verminderen, is het belangrijk om naar de oorzaak hiervan te kijken. Tijdens de therapie ontdekt u wat u op de momenten dat u nare gevoelens heeft, denkt of zegt. Daarna kijken we of deze gedachten wel kloppen met de werkelijkheid.

Doel cognitieve gedragstherapie

Het doel van de therapie is te leren de automatische manier van denken in bepaalde situaties en bij bepaalde gebeurtenissen te veranderen. Niet de situatie, maar hoe of wat u denkt leidt tot negatieve gevoelens. We gaan uw gedachten kritisch bevragen en in de praktijk ontdekken of de gedachten kloppen met de werkelijkheid. 

De therapeut geeft uitleg. Daarnaast oefent u met schema's om de gedragstherapie toe te passen op uw eigen situatie. Ook is het belangrijk mee te denken met de andere groepsleden. Het 'huiswerk' vormt een belangrijk onderdeel van het programma. Daarnaast besteden we ook aandacht aan thema's als zelfbeeld, assertiviteit en ontspanning. De CGT groep bestaat uit 15 wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur, met 8-10 groepsleden.