Anesthesie (verdoving of narcose)

Als u een ingreep moet ondergaan, wordt anesthesie toegepast. Anesthesie (ook wel verdoving of narcose genoemd) neemt pijn weg tijdens een operatie of onderzoek. De anesthesioloog heeft diverse methoden om u te verdoven.

Op de polikliniek Anesthesiologie wordt tijdens de preoperatieve screening, in overleg met u, bepaald welke vorm van verdoving het meest geschikt is. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de ingreep en uw gezondheid.

Soorten anesthesie

Ook combinaties van deze methoden zijn soms mogelijk. 

Lees meer

Anesthesiologie

De anesthesioloog is de medisch specialist die verantwoordelijk is voor de zorg voor patiënten vóór, tijdens en na een operatie. Anesthesiologen verzorgen narcose en plaatselijke verdoving.