T. van Egmond | Traumachirurg en longchirurg

T. van Egmond

Traumachirurg en longchirurg

Na mijn studie geneeskunde in Utrecht ben ik militair arts geworden met plaatsingen in Nunspeet, Egypte en de chirurgie afdeling van het militair hospitaal Anthonie Matthijsen in Utrecht.

Mijn chirurgische opleiding heb ik in het UMC Utrecht en het Groot Zieken Gasthuis in Den Bosch gevolgd met speciale aandacht voor traumachirurgie en longchirurgie. Aansluitend volgde ik een stage in het brandwondencentrum van het Koningin Astrid Ziekenhuis in Brussel.

Als militair chirurg is brede kennis van de behandeling van geweldsletsels onontbeerlijk. Gedurende een jaar heb ik me kunnen specialiseren op de trauma-afdeling van het Groote Schuur Ziekenhuis in Kaapstad, Zuid-Afrika waar 12.000 schot- en steekverwondingen werden behandeld.

Vanaf september 1997 ben ik werkzaam in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Aanvankelijk als gedetacheerd militair chirurg, maar sinds 2001 als maatschapslid. Na de fusie in 2009 maak ik onderdeel uit van de Maatschap Chirurgie Midden Brabant (MCMB) en werk ik op locatie ETZ Elisabeth voor de traumachirurgie, op locatie ETZ TweeSteden voor de longchirurgie en in Waalwijk op ons Liesbreukcentrum.

Opleiden

Binnen het MCMB is het opleiden van medische studenten en jonge artsen van groot belang. Ik ben actief bij een groot aantal trauma opleidingen. Course Director en instructeur bij de Advanced Trauma Life Support Course, de Genericinstructor Course, de Pre Hospital Trauma Life Support Course en instructeur bij de Definitive Surgical Trauma Care Course en de Battlefield Advanced Trauma Life Support Course.

Traumachirurg

Het ETZ is één van de elf traumacentra van Nederland. Naast recente investeringen in nieuwbouw (gloednieuwe traumakamers met CT-scans, vernieuwde en toekomstgerichte operatiekamers) en altijd aanwezige intensive care zorg voor traumapatiënten blijven de medische professionals de belangrijkste factor in de opvang en behandeling van slachtoffers.

Als traumachirurg van de MCMB ben ik een van de zeven specialisten die 24/7 in huis zijn voor de supervisie van deze kwetsbare patiëntengroep.

Longchirurg

In Tilburg is de longchirurgie geconcentreerd op locatie ETZ TweeSteden. In samenwerking met de twee andere longchirurgen, J. van der Niet en M. de Fijter hebben we als één van de eersten in Nederland de VATS techniek (videoscopic assisted thoracoscopic surgery) geïntroduceerd.

Hierbij wordt door middel van een kijkoperatie een volledige longkwab met daarin een kwaadaardige longafwijking verwijderd. Samenwerking met de longchirurgen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is geëffectueerd om 24/7 de longchirurgische spoedzorg in de regio midden-Brabant te kunnen waarborgen.

Militair chirurg

Het St. Elisabeth Ziekenhuis was het eerste ziekenhuis in Nederland dat een samenwerkingscontract afsloot met defensie voor het leveren van chirurgische teams. Ik ben vanaf 1996 militair chirurg en na mijn toetreden tot de maatschap in 2001 reservist gebleven.

De ervaring in damage control surgery, opgedaan bij mijn vele uitzendingen in een militair chirurgisch team is ook van belang bij de opvang van meervoudig gewonde civiele slachtoffers. Als voorzitter van een NAVO expertteam geef ik leiding aan het ontwikkelen van het curriculum voor de militair chirurg van de toekomst.

Er is een parallel met het curriculum noodzakelijk voor een chirurgische inzet bij humanitaire rampen. Bij de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie die een samenwerking beoogt met Artsen zonder grenzen ben ik actief betrokken.

Aandachtsgebieden

 • traumachirurgie en orthopedische traumachirurgie
 • longchirurgie (met name de minimaal invasieve longchirurgie, VATS)
 • acute chirurgie
 • algemene chirugie
 • liesbreukchirurgie
 • militaire chirurgie

Onderzoek & publicaties

Voor een overzicht van de publicaties van dr. Van Egmond kunt u Pubmed.com raadplegen. Aangezien dit een automatisch gegenereerd overzicht is kunnen wij niet garanderen dat alle publicaties van deze specialist zijn.

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging van Traumachirurgie
 • Nederlandse Vereniging van Longchirurgie
 • European Society of ThoracicSurgery
 • International Association for Trauma Surgery and Intensive Care