dr. W.J.J. van Rooij | Radioloog

dr. W.J.J. van Rooij

Radioloog

Radioloog met als specialisme interventie-neuroradiologie: endovasculaire behandeling van vaatafwijkingen in het centraal zenuwstelsel.

Ik ben opgeleid in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en ben sinds 1987 werkzaam in het ETZ. Ik heb me gespecialiseerd in de interventie-neuroradiologie, waarbij vaatafwijkingen in hersenen en ruggenmerg worden behandeld via de slagader in de lies.

Met interventie-neuroradiologie heeft het ETZ, als grootste neurochirurgisch centrum in Nederland, een voortrekkersrol gespeeld. In 1994 waren wij de eersten in Nederland die overgingen van operaties naar het patiëntvriendelijker endovasculair behandelen van aneurysma’s en vaatmisvormingen.

Dit hebben wij uitgebouwd in heel Nederland, eerst in het UMC Utrecht en AZ Maastricht en later met een hoogleraarschap in het AMC Amsterdam. Al onze resultaten worden systematisch bijgehouden en gepubliceerd in toonaangevende internationale tijdschriften. Op Tilburgs wetenschappelijk onderzoek heb ik negen promovendi begeleid in Amsterdam en Utrecht. In 2010 werd ik Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Werkgroep Neurovasculaire Interventies Tilburg

Patiënten met neurovasculaire afwijkingen worden behandeld in een team van neurochirurgen, neurologen en interventie-neuroradiologen. Alle behandelingen worden in het team besproken en geëvalueerd. In de neurointerventie komen complicaties regelmatig voor. Omdat soms een ander het beter kan, moet je als behandelaar je eigen beperkingen kennen.

Alle complicaties worden bijgehouden en gepubliceerd en we zijn daarin volledig transparant. Ik vind het belangrijk dat we als team van onze ervaring leren en innovatief blijven. Als een bepaalde techniek niet de verwachte resultaten geeft, gaan we over op een andere therapie.

Respectvol

Elke patiënt probeer ik te behandelen alsof het iemand is die dicht bij me staat. Ik vind het belangrijk om correct en respectvol te zijn tegen patiënt en familie en om mijn afspraken na te komen met zo weinig mogelijk bureaucratie. Het geeft me voldoening als een behandeling mooi gelukt is. Dat is altijd weer bijzonder.

Aandachtsgebieden

 • Endovasculaire behandeling van aneurysma’s, arterioveneuze malformaties en durale fistels in hersenen en ruggenmerg
 • Klinisch wetenschappelijk onderzoek en opleiding

Spreekuren

Neurovasculair poliklinisch spreekuur vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur

Studie & opleiding

 • 1983-1987 Radiologie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • 1987- heden St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg (later ETZ); Neuroradiologie en Interventie Neuroradiologie
 • 1997-2001 Interventie neuroradioloog UMC Utrecht
 • 1997-2001 Interventie neuroradioloog AZM Maastricht
 • 10-11-1998 Proefschrift Utrecht: Endovascular treatment of cerebral aneurysms. Promotores Prof Dr C.A.F. Tulleken and Prof Dr W.P. Mali
 • 2001-2006 Hoogleraar Interventie Neuroradiologie, Universiteit van Amsterdam
 • 17-4-2003 Inaugurele rede: “De spiraal omhoog”. Lutherse Kerk, Spui, Amsterdam
 • 30-4-2010 Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Oisterwijk
 • 17-6- 2015 UK Registry with full license, GMC number 7509591

Onderzoek & publicaties

Meer dan 200 publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften op PubMed:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van+rooij+wj.

Verified Peer Reviewer on Publons: https://publons.com/author/618019/willem-jan-van-rooij#profile

Promoties:

 • M.J. Slob. Reopening of cerebral aneurysms: mechanisms, treatment and prevention. Amsterdam April 26, 2006
 • J.P. Peluso. Endovascular treatment of posterior circulation aneurysms. Amsterdam September 6, 2007 (ASNR award best presentation 2008, La Jolla, CA)
 • A.N. de Gast. New developments in imaging and treatment of intracranial aneurysms. Amsterdam April 8, 2008
 • M.E. Sprengers. Long-term follow-up of patients with coiled intracranial aneurysms. Amsterdam June 8, 2009
 • A.J. Smeets. Clinical aspects of uterine artery embolization. Amsterdam June 30, 2010
 • S.P. Ferns. Durability of endovascular treatment for intracranial aneurysms. Amsterdam, October 12, 2012
 • C.A Klazen. Treatment of osteoporotic vertebral compression fractures, Utrecht, November 12, 2010 (cum laude, Philips prize 2010 best thesis)
 • A. Venmans. Osteoporotic vertebral compression fractures. Utrecht, October 18, 2011
 • R. Bechan. Advances in Diagnosis and Treatment of Intracranial Aneurysms. Amsterdam March 17, 2016

Lidmaatschappen

 • World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology
 • American Society of Neuroradiology
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie